affärsområdesutveckling     
 

 

 » Pursuit Start

 » Om företaget

 » Affärsutvecklingsstöd

"Klart fokus"

 

Lär dig utan kostnad

att utnyttja en smart

infallsvinkel på det du

ansvarar för, så att

det blir värdefullt

och respekterat.

 

 Namn

 E-postadress

 

Till affärsidéskolan >>

 

Resultatorienterad erfarenhet och metodik

 

Pursuit har precis den integritet, erfarenhet och resultatorienterade metodik som krävs för att hjälpa företag att lyckas med viktiga satsningar.

 

Folke Jansson har i ca 25 års tid varit hårt engagerad i affärs- och verksamhetsplanering, konceptförsäljning, internationella affärssamarbetsförhandlingar och annat som har hjälpt företag gå framåt med stora kliv.

 

Branschoberoende affärsutveckling

Pursuit betjänar chefer på resultatansvarig nivå i företag i alla branscher och storlekar. Kärnan i Pursuits tjänster har bred tillämpbarhet, och bygger på operativt prövad affärsutvecklingsmetodik som medvetet har förädlats och systematiserats.

 

Medelstora teknikexportföretag dominerar

Pursuit gläder sig åt ha kunnat hjälpa företag i väldigt olika branscher. Vi gör dock ingen hemlighet av att vi får de flesta uppdragen från teknikbaserade företag med internationella ambitioner. Vi backar varken för komplex teknik, komplexa affärer eller främmande kulturer.

 

Internationella affärer och koncernfrågor

Folke Jansson har tidigare haft anställningar i utpräglat teknikbaserade branscher, bl.a. som marknadsdirektör, och har arbetat i många år med att skapa nya affärer, affärsområden och långtgående affärssamarbeten i många delar av världen. Folke var redan på den tiden också ofta starkt involverad i koncerninterna förankrings- och samarbetsfrågor avseende bl.a. affärsutveckling, och hade redan på 80-talet ett internt uppdrag som ledningscoach i en svensk koncern, varvid han bl.a. blev väl förtrogen med den s.k. LOTS-metoden och dess för- och nackdelar. Jacqueline Say, bolagets medgrundare från Singapore, kompletterar detta med sin erfarenhet av export och import till och från länder i Asien.

 

Ägare och styrelse

Bolaget grundades år 2000 av Folke Jansson och hans hustru Jacqueline Say. Tillsammans äger de 100% av bolaget.

 

Goodwillverksamhet

Som ett led i en strävan att betjäna både kunder och andra driver Pursuit sedan 2005 Affärsidéskolan, med bl.a. en kostnadsfri e-kurs som riktar sig till chefer och nyckelpersoner av alla slag. År 2008 lanserades den nu aktuella kursen Klart fokus.

 

Långsiktiga uppdrag

Vi har ett mycket långsiktigt uppdrag för Föllinge Hälsoprodukter AB, ett norrländskt företag med en serie ekologiska hudvårdsprodukter samt legotillverkning, som vi hjälper med bl.a. export.

 

 

Post och besök

Pursuit AB

Floragatan 21

114 31 Stockholm

 

Telefon

Kontor

Folke Jansson

Jacqueline Say

08 21 18 83

0707 23 18 83

0707 32 18 83

 

Telefax

Kontor

Folke Jansson

08 21 18 83

0707 11 18 83

 

E-post

info@pursuit.se

 

Webbplatser

www.pursuit.se

www.pursuit.eu

www.affarsideskolan.se

 

Övriga företagsuppgifter

Org/VAT#
F-skatt
Bankgiro

SE 556600-7653 01
Innehar F-skattesedel
5002-6764

 

 

 

 

 

 

 

Pursuit AB    Floragatan 21    114 31 Stockholm    Tel: 08 - 21 18 83    Fax: 08 - 21 18 83    info@pursuit.se    www.pursuit.se