affärsområdesutveckling     
 

 

 » Pursuit Start

 » Om företaget

 » Affärsutvecklingsstöd

     » Översikt / Faser

     » Purpeller Start

     » Purpeller

     » Purnouncer

     » Purjector

     » Gör-det-själv-hjälp

"Klart fokus"

 

Lär dig utan kostnad

att utnyttja en smart

infallsvinkel på det du

ansvarar för, så att

det blir värdefullt

och respekterat.

 

 Namn

 E-postadress

 

Till affärsidéskolan >>

 

Purnouncer: Gensvar för planen

 

Pursuit hjälper er att genomlysa och beskriva er plan så att den blir affärsmässigt sund och attraktiv för de olika parter som ni vill ska medverka.

 

Efter en tid av kontroll och slipande på er plan kommer antagligen en tidpunkt då ni måste få med er andra. Det kan variera från fall till fall vilka dessa är, men det kan t.ex. vara koncernledning eller ägare, externa finansiärer, producenter eller säljkanaler, kunder, regulatoriska organ i samhället, eller er egen personal. Hur som helst lägger alla sina egna aspekter på det ni vill göra, och ni måste kunna presentera er plan på ett relevant sätt.

 

Krispresentation

Något har hänt, eller ni har inte haft tid. Men nu är det som det är. Ni ska presentera ett mycket viktigt förslag en bestämd dag alldeles snart. Ni har kanske bara en diffus bild av vad ni kan föreslå, och har långt ifrån någon färdig presentation.

Läs mer >>

 

Broschyrmetoden

Med en specialgjord kundpresentation, som kan vara som en broschyr på papper, eller som en websida eller Powerpoint-serie, kan ni få bl.a. kundnyttan av konceptet beskriven så att alla kan förstå den, så att ni därmed kan få relevant återkoppling på om konceptet upplevs som attraktivt och realistiskt.

Läs mer >>

 

Paketerat beslutsunderlag

Generella principer.

Läs mer >>

 

 

 

 

Att få gehör från finansiärer, partners och nyckelkunder kan vara mer tidkrävande än att initialt skapa själva planen.

 

I våra Purnouncer-tjänster tar vi rollen som skribent och affärscoach i ditt team, i syfte göra planen sund och attraktiv för alla berörda. Vi kan vid behov även medverka i det externa förankringsarbetet.

 

Våra övriga tjänsteområden är:

Purpeller: skapa en distinkt inriktning

Purjector: skapa affärssamarbeten

 

 

 

 

 

Pursuit AB    Floragatan 21    114 31 Stockholm    Tel: 08 - 21 18 83    Fax: 08 - 21 18 83    info@pursuit.se    www.pursuit.se