affärsområdesutveckling     
 

 

 » Pursuit Start

 » Om företaget

 » Affärsutvecklingsstöd

     » Översikt / Faser

     » Purpeller Start

     » Purpeller

     » Purnouncer

     » Purjector

     » Gör-det-själv-hjälp

"Klart fokus"

 

Lär dig utan kostnad

att utnyttja en smart

infallsvinkel på det du

ansvarar för, så att

det blir värdefullt

och respekterat.

 

 Namn

 E-postadress

 

Till affärsidéskolan >>

 

Purpeller: Distinkt och uthållig Inriktning

 

Pursuit hjälper er att finna ett klart fokus som ger företaget drivkraft och lönsamhet. Vi hjälper er med allt från konceptskapande till genomförande.

 

Funderar ni just nu på att försöka lyfta företagets vinst och omsättning genom att se över grundinriktningen? Vill ni t.ex. åstadkomma något av följande:

 

 • se till att ha rätt saker att erbjuda till rätt målgrupp?
 • bättre tillvarata företagets styrkor och möjligheter?
 • finna de rätta områdena för nya partnersamarbeten?
 • fokusera er ut ur ett krisläge?
 • skapa ett nytt verksamhetsområde?
 • skapa en solid bas för verksamheten, som väcker gehör hos kunder, personal, intressenter och ägare

 

Har ni ingredienserna?

Potentialen i sådan nyfokusering är ofta oerhört stor, men det kan finnas många hinder på vägen, bl.a.:

 

 • ni har ingen konkret idé - som är hållbar
 • ni tolkar läget och idén olika, och drar åt olika håll
 • ni har svårt att få med er ägare, personal m.fl.
 • ni glömmer bort att följa idén konsekvent
 • ni får oväntade kostnader och förseningar
 • ni uppnår inte den avsedda effekten
 • ni har blivit sittande med fel slags partners på fel områden, och har tappat mark gentemot kunderna

 

Pursuit erbjuder träffsäker hjälp med att förebygga och tackla just dessa problem, så att ni snabbt kan lyckas uppnå en starkare och mer lönsam roll på marknaden.

 

Det här behöver ni

 

Vinnande koncept- konsekvent genomfört

Ett genomtänkt koncept är A och O - för vad det än är ni vill göra. Med ett bra koncept i ryggen vet ni att ni menar samma sak, ni vet att er tanke inte spricker, ni får lätt gehör från ägare och finansiärer, ni får lätt att delegera och motivera, ni får lätt att sälja, ni vet på vilka områden ni ska söka samarbetspartners respektive bygga egen styrka, ni vet vad ni rent konkret ska förändra i företaget, och ni vet vad ni ska följa upp. Sedan gäller det att genomföra det konsekvent också, och inte börja besluta saker som strider mot konceptet och urholkar effekten.

 

Purpeller - från konceptskapande till genomförande

Pursuit är affärskonceptspecialisten framför andra, med flera olika tjänster att välja mellan. Purpeller är vår mest övergripande tjänst. Med dokumenterad metodik och direkt facilitering (coaching) av era beslut, samt viss övrig koordination och uppföljning, hjälper vi er att i huvudsak helt själva göra en träffsäker förändring av verksamheten.

 

Purpeller är gjort för affärsdrivande verksamhet, och fungerar sedan precis lika bra även för enskilda verksamhetsområden, avdelningar, projekt m.m. Samma metodik och anda, i situationsanpassat skick, använder vi även i våra övriga tjänster.

 

Affärsidéprotokollet

Purpeller har ett beslutsschema som är optimerat för att leda till snabba, träffsäkra slutsatser i grupp. Detta schema, Affärsidéprotokollet, definierar inte bara affärsidén. Det leder rakt fram till den konkreta planeringen av förändringsåtgärder, och ger en grundlig kontroll av hållbarheten i förändringen som helhet:

 

 • inbyggd logik och argumenterbarhet
 • konkurrensförmåga, marknadspotential
 • intäkts-, kostnads-, lönsamhetsnivå
 • payoff-tid (lönsamhetsmått) för förändringen

 

Affärsidéprotokollet är ett levande dokument, som vi använder tillsammans under hela tiden.

 

Tidsschemat

Purpeller börjar med ett intensivt tvådagarspass, där vi arbetar fram ett komplett Affärsidéprotokoll för det eller de koncept ni tror starkt på. För en närmare beskrivning av den allra första tiden se Purpeller Start. Därefter löper arbetet i tre huvudfaser:

 

 • verifikation - ledningsgruppen kontrollerar fakta som kan äventyra planen och stämmer av tankegången med valda personer för att se om idén håller att lägga fram och arbeta mer med
 • genomförande - ledningsgruppen tar hjälp av personalen för att detaljplanera och granska konceptet ytterligare, samt för att genomföra de förändringspunkter som är säkra
 • fullbordande - samtliga återstående förändringar genomförs

 

Före varje fas finns en viktig beslutspunkt, som också innebär en avstämning av tidigare fas. Sist av allt görs en slutuppföljning.

 

Pursuit som processledare

Som affärscoach, facilitator, processledare hjälper jag er att följa den ovannämnda processen. Efter den intensiva inledande tvådagarsplaneringen träffas vi i hela gruppen för avstämningsmöten med någon eller ett par veckors mellanrum, och har därutöver regelbunden kontakt per telefon eller personligen vid behov.

 

Min uppgift är att styra det gemensamma arbetet så att ni koncist, allsidigt och samstämt behandlar och tar beslut i alla punkter i processen. Jag håller vårt gemensamma planeringsdokument (Affärsidéprotokollet) ā jour, och förslår justeringar som gör innehållet klarare och träffsäkrare. Jag kontrollerar mellan mötena att de uppgifter ni beslutat att lösa till nästa möte inte kör fast.

 

Det är ni själva som behärskar er egen verksamhet och dess förutsättningar. Det är ni som tar alla beslut. Det är ni som ansvarar för fakta och genomförande. 

 

Spinoff och påbyggnad

Purpeller (era konklusioner såsom de blir dokumenterade i Affärsidéprotokollet) fungerar utmärkt som input till planeringen på nästa lägre nivå, och Pursuit kan hjälpa till med den överföringen om så behövs. Bl.a. får ni från Purpeller en solid stomme för marknadsbudskap, säljargument och kundkvalificering. Ni får också en solid stomme för tekniska och organisatoriska krav på det som företaget ska prestera för sina kunder. Dessutom får ni en solid stomme för planeringsarbetet i de eventuella större underenheter som ni vill också ska använda Purpeller-processen.

 

Därutöver finns ju möjligheten för er att utnyttja Pursuit för genomförandet av enskilda förändringsaktiviteter av olika slag, exempelvis tjänsten Purjector för att skapa nya affärssamarbeten.

 

Mer än 20 års erfarenhet

Jag har varit djupt engagerad i konceptfrågor sedan första början av min yrkesbana, och blev 1988 utsedd till ledningscoach inom en svensk koncern, varvid jag fick lära mig viss grundläggande metodik. Jag har sedan själv med framgång operativt använt många varianter av affärskonceptmetodik, bl.a. för att skapa framgångsrika affärssamarbeten, och har utvecklat detta till Purpeller.

 

 

Att lägga fast ett vinnande koncept tar månader av grannlaga arbete i ledningsgruppen.

 

I våra Purpeller-tjänster tar vi rollen som processledare och affärscoach i ditt team, i syfte att enligt en beprövad beslutsmodell definiera och införa en distinkt handlingslinje i verksamheten.

 

Våra övriga tjänsteområden är:

Purnouncer: skapa gensvar för en plan

Purjector: skapa affärssamarbeten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärsidéprotokollet i Purpeller omfattar inte bara själva affärsidén (blå stapeln, 8 punkter) utan även en omfattande kontroll av affärsidéns hållbarhet, och den konkreta planeringen av förändringsåtgärder.

 

 

 

 

 

 

Tidsschemat i Purpeller är indelat i faser som tillåter att konceptet kan få mogna och justeras samtidigt som de säkra delarna av handlingsplanen kan genomföras utan att vänta.

 

 

 

 

 

 

Pursuit AB    Floragatan 21    114 31 Stockholm    Tel: 08 - 21 18 83    Fax: 08 - 21 18 83    info@pursuit.se    www.pursuit.se