affärsområdesutveckling     
 

 

 » Pursuit Start

 » Om företaget

 » Affärsutvecklingsstöd

"Klart fokus"

 

Lär dig utan kostnad

att utnyttja en smart

infallsvinkel på det du

ansvarar för, så att

det blir värdefullt

och respekterat.

 

 Namn

 E-postadress

 

Till affärsidéskolan >>

Rätt fokus ger friska miljoner

 

Pursuit hjälper företag att finna den affärsmässigt klokaste vägen framåt och att få de godkännanden och affärssamarbeten som då krävs.

 

Ni kan således få hjälp med att bygga upp bärkraftiga affärsområden, få bort dyra och störande sidoambitioner, dra fördel av engagerade partners i hela världen, och att kunna koncentrera era egna insatser till era mest unika och väsentliga styrkeområden.

 

Rent praktiskt går det till så att Pursuit blir en tillfällig extra resurs i teamet, med en viss överenskommen roll.

 

Komplexa internationella affärer

 

Pursuit har klienter i vitt skilda branscher och arbetar på alla slags organisatoriska nivåer. Våra tjänster är baserade på gedigen affärserfarenhet och effektiv branschoberoende metodik.

 

Vi är därutöver rustade att ge extra värdefullt stöd till företag med internationell verksamhet och komplexa tjänster.

 

Internationella affärer

Skillnader i språk, referensramar och värderingar kan bli avgörande hinder för beslut, samarbeten och affärer. Det gäller att kunna bryta igenom dessa hinder. Pursuit har erfarenheten, perspektivet och tolkningsförmågan.

 

Komplexa tjänster

Saker som ska ingå i ett obekant sammanhang kan vara svåra för kunder och partners att se nyttan i. Det gäller att kunna kristallisera fram den nyttan. Pursuit har erfarenheten, perspektivet och tolkningsförmågan.

 

Branschoberoende metodik

Den gemensamma nämnaren i alla våra tjänster är en klok och välbalanserad affärsutvecklingsmetodik som fungerar effektivt i alla branscher och i alla kulturer.

 

Vad behöver ni mest just nu?

 

Era behov är säkert olika under olika tidsfaser:

 

Handlingsalternativ

Har ni haft stora framgångar som ni vill kunna befästa, eller motgångar som ni måste finna en väg ur? Eller har ni fått en idé som lockar? Purpeller >>

 

Gensvar

Har ni en färdig plan ni vill genomföra, som nu även andra måste kunna finna intressant? Purnouncer >>

 

Partners

Är det inte optimalt (eller ens realistiskt) att förverkliga er ambition med egna medel och resurser? Purjector >>

 

Folke Jansson på 0707 - 23 18 83

Om ni behöver affärsutvecklingsstöd av vilket slag det vara må, ring Folke Jansson på 0707 - 23 18 83.

 

Infallsvinklar

Anmäl dig under alla förhållanden redan nu till vår kostnadsfria e-kurs. Där får du nyttiga infallsvinklar som du kan utnyttja på egen hand.

 

 

 Namn

 E-postadress

 

Läs här en närmare översikt av våra konsulttjänster >>

 

 

Folke Jansson, business facilitator

ber om ordet - ger konkreta exempel

 

 

Viktigt och bråttom?

Ring mig på mobilen, 0707 - 23 18 83, eller maila info@pursuit.se. För fler kontaktalternativ se sidfoten.

 

Ganska nöjd redan idag?

Läs i lugn och ro i Pursuits kostnadsfria e-kurs om hur man systematiskt kan öka värdet för både kunden och företaget av det man själv har ansvar för:

 

 

 Namn

 E-postadress

 

 

 

 

 

 

Pursuit AB    Floragatan 21    114 31 Stockholm    Tel: 08 - 21 18 83    Fax: 08 - 21 18 83    info@pursuit.se    www.pursuit.se